Główne bogactwa naturalne to węgiel, boksyty, fosfaty, ilmenit, ziemie rzadkie, magnez, chromiany, ropa naftowa, gaz ziemny, zasoby hydroenergetyczne, zasoby leśne.

W okolicach Quang Yen wydobywa się węgiel. Węgiel to podstawowe źródło energii w Wietnamie. Oprócz węgla wydobywa się również ropę naftową (110000 baryłek rocznie) oraz gaz ziemny. W Wietnamie znajdują się również złoża fosforytów, manganu, rudy żelaza oraz boksytu. 75% energii pochodzi z energii elektrycznej a 25% z energii wodnej. Największa elektrownia wodna została wybudowana w Tri An przez Rosjan.