Do Wietnamu możemy wjechać na podstawie ważnego paszportu. Wietnam formalnie akceptuje także polskie paszporty tymczasowe, jednak sporadycznie zdarzają się trudności z wjazdem na podstawie takich dokumentów.

Minimalna ważność dokumentu podróży to 6 miesięcy.

Obywatele polscy zamierzający odwiedzić Wietnam obowiązani są posiadać ważny dokument podróży oraz wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium tego kraju. W zależności od celu wjazdu wydawane są wizy jednokrotne lub wielokrotne, z okresem ważności również uzależnionym od rodzaju wizy. O wizę do Wietnamu można ubiegać się w urzędach konsularnych tego kraju. Możliwe jest także otrzymanie jej na granicy państwa po uprzednim uzyskaniu promesy, którą oferują biura podróży i agencje turystyczne. Możliwe jest to również w wyjątkowych, losowych przypadkach (np. choroba, śmierć członka rodziny).

O wizę do Wietnamu można ubiegać się również za pośrednictwem Internetu (tzw. e-wiza). Wiza elektroniczna uprawnia do jednorazowego wjazdu do Wietnamu w celach turystycznych. E-wiza może zostać wydana na okres czasu nie dłuższy niż 30 dni. Na podstawie e-wizy Urząd Kontroli Ruchu Granicznego Wietnamu wystawia na przejściu granicznym pozwolenie na pobyt (e-wiza nie jest honorowana na wszystkich przejściach granicznych). Pozwolenie może zostać cofnięte lub jego termin ważności może zostać skrócony w razie naruszenia prawa lub niezgodności faktycznego celu pobytu z deklarowanym.